За нас

За Космострой Груп

За Космострой Груп


“Космострой груп” ЕООД притежава лиценз за извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали, разрешително издадено от РИОСВ гр.София, сертифицирана е по - Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008, Система за Управление на Здравословните и Безопасни Условия на Труд OHSAS 18001:2007 с обхват: Разрушаване и разчистване на сгради и съоръжения; Демонтаж на промишлени машини и съоръжения; Земно-изкопни и укрепителни дейности; Рециклиране (преработване) на строителни отпадъци; Услуги с автотранспорт и механизация и Система за Управление на Околната Среда ISO 14001:2004.

Дружеството ни има сключен договор със служба по трудова медицина, разполага със застраховка за щети направени от нас на трети лица, застраховка за Професионална отговорност в проектирането и строителството, както и застраховки живот на всички служители във фирмата.

Фирмата разполага със съвременна механизация, с нужното оборудване и добра техническа наличност необходима за качествена и ефективна работа, както и с квалифициран персонал със сключени трудови договори.

Удостоверения и лицензи

Свържете се с нас

Консултирайте се с нас за Вашия случай

Възползвай се от дългогодишния ни опит в paзpyшaвaнeтo и cъбapянeтo нa cгpaди и cъopъжeния

Свържете се с нас